УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА “СЕЛЕСТА ТРЕЙДИНГ“ ООД

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Този сайт е създаден, за да можете да получавате най - новата информация за продуктите услугите, предоставяни от „Селеста Трейдинг“ ООД. Моля, прочетете изложените тук Общи условия преди да използвате този уебсайт. Чрез използването на този уебсайт Вие давате съгласието си да спазвате тези Общи условия. Ако не желаете да спазвате тези Общи условия, моля, не използвайте този уебсайт.

Вие поемате отговорност за Вашето използване на този уебсайт и се задължавате да го използвате само за законни цели. Забранено е използването на този уебсайт по начин, който нарушава приложими местни, национални, европейски и/или международни закони или регламенти. Забранено е неправомерното използване на този уебсайт чрез съзнателно въвеждане на компютърни вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредни. Забранени са всякакви опити за получаване на неоторизиран достъп до този уебсайт, сървъра, на който се съхранява този уебсайт, или всякакъв друг сървър, компютър или база данни, свързани с този уебсайт.

Този сайт е предназначен само за лица, навършили законната възраст за употреба на алкохол. С използването на сайта Вие заявявате и се съгласявате, че сте на разрешена от закона възраст за употреба на алкохол в държавата, от която осъществявате достъп до уебсайта. Ако не сте навършили законната възраст, нямате право на достъп до този сайт, както и до съдържаща се в него рекламна или каквато и да било информация. Ако сте навършили законна възраст за употреба на алкохол, Вие приемате и се съгласявате, че няма да препращате уебсайта или да споделяте неговото съдържание на непълнолетни или малолетни лица.  

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички права върху интелектуална собственост във връзка с цялата информация и всички изображения, илюстрации, анимации, текстове, търговски марки, имена и лога, които фигурират на този уебсайт, включително изтегляния на тапети, са собственост на „Селеста Трейдинг“ ООД или на производителите на съответните продукти (освен ако не е указано друго). Всички права са запазени. Забранено е възпроизвеждането, разпространението, предаването или използването на съдържание от този уебсайт по какъвто и да е начин за публични или търговски цели без предварително писмено съгласие от наша страна.

 

ОТГОВОРНОСТ

Използването на този уебсайт от Ваша страна е изцяло на Ваш собствен риск. „Селеста Трейдинг“ ООД не носи отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни, последващи или други щети, включително материални загуби, загуба на данни или финансови загуби, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт или свързани с него уебсайтове, информацията, съдържаща се в тях, и/или каквото и да е действие, предприето въз основа на тях.

Не носим отговорност за щети, причинени на или загуби, претърпени от потребителя на тези увебсайтове в следствие на компютърни вируси или други елементи с разрушителен характер, които могат да заразят компютърното оборудване или друго имущество в резултат на използването на тези уебсайтове или изтеглянето на каквато и да е част от тяхното съдържание.

 

ПРОДУКТИ И МОДЕЛИ

Продуктите, показани на нашия уебсайт, са само за обща информация. Въпреки, че полагаме всички възможни усилия, за да гарантираме, че информацията в този сайт е актуална и точна, понякога спецификата на продуктите, които предлагаме, цените могат да се променят без предупреждение. Поради интерактивното естество на уебсайта, снимките и изображенията са само с илюстративна цел. Цените на продуктите са точни към момента на тяхното публикуване. Обявените цени са базови цени с ДДС за продажба на едро от Селеста Трейдинг ООД към търговски партньори. Предоставената информацията на уебсайта е предоставена единствено като насока и не трябва да се тълкува като съставляваща оферта за сключване на договор за продукти или услуги, предлагани от „Селеста Трейдинг“ ООД. За изготвяне на оферта и/или сключване на договори за продажба можете да се обърнете към нас на телефоните за контакт посочени в уебсайта, към нашите регионални представители или дистрибутори.

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА УСЛОВИЯТА

Запазваме си правото да променяме и актуализиране достъпа до уебсайта и условията за ползването му по всяко време.

 

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички възникнали между страните спорове ще се решават по пътя на преговорите, а ако това е невъзможно пред компетентния български съд.

С настоящото информираме потребителите за съществуването на електронната платформа за онлайн решаване на потребителско спорове и за възможността да я използват за разрешаване на засягащите ги спорове. Нейният адрес е: http://ec.europa.eu/odr

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.

 

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Доставките се осъществяват с куриер Transpress и цените за доставка са изчислени на база техните тарифи. При избор на заплащане чрез "наложен платеж" се заплаща стойност от 1% върху поръчката, но не по-малко от 1,20 лв. Ако клиент желае да се извърши доставка с куриер различен от Transpress, цената на доставката може да се различава от упоменатата в поръчката. Ако при изрично желание на клиентът доставката е в ден събота се начислява 1,20лв допълнително за доставка.

 

 

Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)
Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)